... the world as I see it...

søndag 28. november 2010

Sunset


Tro ikke frosten som senker en fred av sne i ditt hår. Alltid er det på jorden et sted tidlig vår. Tro ikke mørket når lyset går ned i skumringens fang. Alltid er det på jorden et sted soloppgang.

lørdag 27. november 2010

Paw


Macavity's a Mystery Cat: he's called the Hidden Paw...

torsdag 25. november 2010

onsdag 17. november 2010

Death

"Birth, life and death - each took place on the hidden side of a leaf" (Toni Morrison)