... the world as I see it...

mandag 28. februar 2011

onsdag 16. februar 2011

May you have......

..... warm words on a cold evening, a full moon on a dark night and a smooth road all the way to your door......

(Irish blessing)

Moon

"See how nature - trees, flowers, grass - grows in silence; see the stars, the moon and the sun, how they move in silence... we need silence to be able to touch souls..."

Mother Teresa of Calcutta

mandag 14. februar 2011

Skoddenatt

skimtar ikkje vatnet
ei hubro seier frå
veit nok kvar ho sit
eit sted i skoddeheimen
det dryp frå grøne greiner
og angen gjer meg glad
høyrer skrik i mørket
frå ravna i kråkefjellet
tankane kjem og drar
naturen vil eg hylle
den gjev liv og næring
sjøl i ei skoddenatt

Jan E. Skagen (2007)

søndag 6. februar 2011